משלוחים חינם בקנייה מעל 800 ש״ח

מדיניות החזרות, החלפות וביטול עסקה

המשתמשת מתבקשת לקרוא את האמור בפרק זה בעיון ולבדוק בקפידה את המידות המתאימות לה על פי טבלת המידות המפורסמת באתר, לשים לב להוראות הדין ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה.

א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק)

ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול לפני משלוח המוצר ע”י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע”י החברה, וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.

זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. המזמין יישא בהוצאות החזרת הסחורה לחנות. לאחר 48 שעות, לא ינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר. החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בנסיבות כאמור המזמין יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.

ג. במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, הוא יהא רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות הדגל ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

ד. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי וזאת לשיקול החברה.

ה. זיכוי יועבר ישירות לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה.

ו. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

ז. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

ח. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות במחיר המוצר.
2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מקרה חירום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
4. אזל המוצר מהמלאי;

ט. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

י. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
1. בהנחיית משרד הבריאות: חלקים תחתונים של בגדי ים – אינם ניתנים להחזרה.
2. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחלפה/החזרה, בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש – אך לא ניתן לקבל בעבורם זיכוי כספי – אלא פריט זהה לאחר החלפת המידה ו/או קרדיט לשימוש בחנות הדגל בסכום אשר שולם על ידי המשתמש באתר בעת הרכישה בניכוי דמי משלוח ששולמו על ידי המשתמש. למען הסר כל ספק, ביחס למוצר חלופי “הנרכש” במסגרת ההחלפה יחייב התמחור בחנות שכאמור אינו זהה לתמחור באתר.
3. ביחס לפריטים שאינם חלקים עליונים או תחתונים של בגדי הים, המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או במקרה של החלפת המידה, לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.
4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. כל עלות משלוחי ההחלפה או ההחזרה בזמן מבצע יחולו על הלקוח.
5. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.
6. שובר זיכוי – “קרדיט” לרכישות בחנות יינתן לתקופה של שנתיים מיום החזרת המוצר.
7. יצויין ויודגש: כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
8. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל שירות הלקוחות של יאמי במפורט להלן:
שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של יאמי בדוא”ל: info@yamiswimwear.com או בטלפון 051-2310389. מומלץ ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות משלוח הודעת ווטסאפ.

YAMI GIRLS

הצטרפי לקהילת היאמיות ותהני ממבצעים והטבות (מהרכישה הראשונה)

דילוג לתוכן